درباره ما

در سال 1399 بود که تصمیم گرفتیم به نیاز تمام کسانی که در حوزه های ساختمانی مشغول به کار هستند، پاسخی درخور بدهیم و بخشی از دیتابیسی که به آن نیاز دارند را جمع آوری کرده و در اختیارشان قرار بدهیم.

جمعی از بهترین کارشناسان و مهندسین ساختمانی، عمرانی، تبلیغاتی و بازرگانی گرد هم آمدند و اطلاعات ساختمان های در حال ساخت را جمع آوری کردند و به این ترتیب بانک اطلاعات ساختمانی وب سایت در ساخت شکل گرفت!

در این وب سایت، هدف ما معرفی تمامی پروژه های ساختمانی موجود در تهران و کرج به کسانی بود که به نوعی در حوزه های ساختمانی مشغول به کار هستند. به این ترتیب بدون زحمت اضافه، می توانند به اطلاعات فوق العاده ای که در رونق کسب و کار بسیار مفید هستند، دسترسی پیدا کنند و به تدریج کسب و کار خود را توسعه بدهند.